Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 56593130    Dziś jest: poniedziałek, 19 marca 2018
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU
drukuj « wstecz

Statystyka » Statystyka 2012

W roku 2012 r. w garnizonie mazowieckim wszczęto 51467 postępowań przygotowawczych czyli o 1,5 % mniej niż w okresie styczeń – grudzień 2011 r. Liczba wszczętych postępowań zmniejszyła się o 230. Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła 73,5 % czyli wzrosła o 0,4 % w stosunku do 2011 roku.

Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych – o 2 %. Aż o 4,5 % ( 19269 ) nastąpił spadek przestępstw w 7 kategoriach, które stanowią 61 % wszystkich przestępstw kryminalnych. Wykrywalność tych przestępstw w 2012 r. wyniosła 45,2 %. Na podkreślenie zasługuje fakt wzrostu wykrywalności przestępstw w 7 kategoriach - od 2009 do 2012 r. W tym okresie nastąpił wzrost wykrywalności o 10,4 %. W 7 kategoriach przestępstw 28 % stanowiła kradzież cudzej rzeczy, w tym 1 % kradzież samochodu, 17 % to kradzieże z włamaniem, 2 % rozbój i wymuszenie rozbójnicze, 2 % bójka lub pobicie, 2 % uszczerbek na zdrowiu i 9 % uszkodzenie mienia.

W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 3598 postępowań czyli o 138 więcej niż w roku 2011. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 89,9 %. Duża aktywność mazowieckiej Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępstw gospodarczych przełożyła się bezpośrednio na liczbę ujawnionych i wszczętych postępowań przygotowawczych. To samo dotyczy przestępczości narkotykowej – w 2012 roku wszczęto 680 postępowań, a wykrywalność wyniosła 98,7 %. Przestępczość narkotykowa oraz gospodarcza te obszary działania organów ścigania, w których wzrost ujawnionych zdarzeń jest pochodną aktywności w działaniu. Im częściej Policja ujawnia takie przypadki i wszczyna postępowania karne, tym ogólna liczba tych przestępstw jest większa. W 2012 roku 1845 nieletnich (spadek o 18,9 % w porównaniu z 2011 r.) popełniło 3165 czynów karalnych (spadek o 18,6 % w porównaniu z 2011 r.), co stanowi 11,9 % nieletnich do ogółu podejrzanych, a czyny nieletnich stanowiły 10 % ogółu postępowań wszczętych.

W garnizonie mazowieckim w 2012 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w porównaniu do roku 2011. Wydarzyło się 2455 wypadków – spadek o 14,2 %, w których zginęło 399 osób – spadek o 13,5 %, a 2914 zostało rannych – spadek o 15,1 %. Nastąpił spadek o 11,4 % wypadków ze skutkiem śmiertelnym ( 366 w 2012 r.). Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wg użytkownika drogi 46 % stanowili użytkownicy samochodów osobowych, 31 % to piesi, 12 % rowerzyści, 7 % motocykliści. Nastąpił też spadek o 9,5 % liczby kolizji drogowych – 19639 w 2012 r. Główną przyczyną wypadków powstałych z winy kierującego pozostaje nadal niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 36 %, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 23 % czy nieprawidłowe manewry – 22 %. Ponad 50 % wypadków spowodowanych z winy pieszych wynikało z nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadący pojazd.

Na inwestycje w 2012 roku w garnizonie mazowieckim wydano blisko 23 mln zł, a na remonty obiektów prawie 7 mln zł. Środki planowane na inwestycje w 2013 roku wyniosą prawie 34 mln zł.

W podsumowaniach stanu bezpieczeństwa oraz pracy Policji nie można nie wskazać ocen społecznych. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych przedstawionego przez Komendę Główną Policji, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2012 roku, wynika, że większość Polaków - 68 proc. dobrze ocenia pracę Policji. Lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media i wojsko. Podczas, gdy pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (68 proc.), to przeciwnego zdania była tylko jedna piąta respondentów (22 proc.).

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com